Praktijk voor remedial teaching, Brain Gym®, coaching en scholing.
 
Op weg naar de oplossing!

Geheugentraining S.M.A.R.T.  Raise your IQ

Je kunt bij Onderwijspraktijk Werkbaar terecht voor de training van intellectuele vaardigheden S.M.A.R.T. Raise your IQ. Beter redeneren, beter begrijpen. De losse training en in combinatie met individuele begeleiding.


Herken je deze situaties?

 • De leerling worstelt met het leren in het algemeen en begrijpend lezen in het bijzonder
 • De leerling loopt vertraging op bij het leren en ik vermoed dat de informatieverwerking een probleem vormt
 • De leerling leest en leert heel vluchtig
 • Ik denk tijdens mijn lessen vaak: hè wat doet ie nou, dit kon hij toch?
 • De leerling kan heel goed ‘trucjes’ toepassen maar écht snappen?
 • De leerling heeft problemen in het rekenbegrip
 • De leerling springt in zijn redeneren van de hak op de tak
 • De leerling snapt het wel maar kan niet de lijn in logisch denken vasthouden
 • De leerling kan uitleg niet flexibel op andere taakjes toepassen
 • De leerling heeft moeite met de stap van concreet naar abstract
 • De leerling heeft moeite om van strategie te wisselen
 • De leerling krijgt bij groepsactiviteiten niet alles mee
 • De leerling heeft een werkgeheugenprobleem waarbij opvalt dat met name de bewerking van de informatie niet optimaal verloopt
 • Op de WISC-V valt de leerling met name uit op fluïd redeneren
 • Op de CELF scoort de leerling slecht op begrippen en aanwijzingen volgen, woordcategorieën Deel B en semantische relaties. Tekstbegrip is ook onder gemiddeld daar waar het kritisch denken en gevolgtrekkingen betreft.


S.M.A.R.T.  is een trainingsprogramma dat kinderen en volwassenen helpt hun redeneervaardigheden te verbeteren. Je krijgt inzicht in relaties. Het programma leert je om verbanden tussen concepten, tussen woorden, afbeeldingen te doorzien. Naast een basisprogramma bestaat het programma ook uit oefeningen die het werkgeheugen, verwerkingssnelheid en flexibiliteit versterken.

S.M.A.R.T. staat voor Strenghtening Mental Abilities through Relational Training. Het S.M.A.R.T. programma blijkt redeneervaardigheden als basis van het leren te kunnen verbeteren en de onderliggende principes van wat intelligentie noemt te trainen. Dit blijkt een belangrijk effect te hebben op essentiële leervoorwaarden.

Deze training is gebaseerd op meer dan 20 jaar onderzoek naar hoe kinderen en volwassenen leren. Het is ontwikkeld en wordt verspreid door Dr. Bryan Roche en Dr. Sarah Cassidy. 

 • De leerling lost gedurende de training een diversiteit aan vraagstukken op en krijgt feedback op zijn/haar oplossingen.
 • Door de doorlopende automatische feedback vindt operante conditionering plaats.
 • Geleidelijk ontwikkelt de leerling inzichten in relaties: overeenkomsten, tegenstellingen en verhoudingen.
 • Deze inzichten vormen de basis van de toenemende leervermogen. 
 • De trainingssessie duurt ongeveer 20-30 minuten per keer
 • De leerling traint 3-4 maal per week gedurende een periode van 10 weken, waarvan 1x bij de remedial teacher in de praktijk of in een online sessie. Het gehele programma beslaat ongeveer een half jaar.


Gratis SMART Test en een paar dagen de training uitproberen. Daarna de keuze om te stoppen of een Coach te kiezen en verder te gaan. 

De wetenschappelijk bewezen breintraining om de intellectuele vaardigheden te verbeteren. Het programma leert je goed te redeneren, verbanden te leggen, je geheugen te verbeteren en je aandacht erbij te houden.


Pakket 1 – Compleet 700 euro:

-     10 weken training (opstarten)

-     30 minuten begeleiding per week S.M.A.R.T. training

-     30 minuten remedial teaching

-     Ontspannen en focus met Brain Gym® oefeningen

-     Train je redeneervermogen en intellectuele vaardigheden

-     Herhaling en toe leren passen van leerstof die moeite geeft

-     Krachtige combinatie


Pakket 2 – Basis 350 euro:

-     10 weken training (opstarten)

-     30 minuten begeleiding per week S.M.A.R.T. training

-     Train je redeneervermogen en intellectuele vaardigheden 


Meer informatie of even gratis kennismaken?
Algemene informatie
152725-folder-RYIQ--voor-werving-Ouders.pdf (506.54KB)
Algemene informatie
152725-folder-RYIQ--voor-werving-Ouders.pdf (506.54KB)
 • smart_skills
 • smart_helps
 • RYIQ-LerendBrein-combi-logo