Praktijk voor remedial teaching, Brain Gym®, coaching en scholing.
 
Op weg naar de oplossing!

Co - teaching 

 

Je kunt bij Onderwijspraktijk Werkbaar terecht voor coaching on the job, individuele begeleiding van (startende) leerkrachten door gebruik te maken van Co-teaching.

Co-teaching is een vorm van coaching on the job, waarbij het vergroten van het handelingsrepertoire van de leerkracht centraal staat. De leerkracht leert beter om te gaan met specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen in de klas of met zaken die te maken hebben met organisatie, lesgeven en administratie. De leerkracht heeft altijd een hulpvraag. De co-teacher is slechts tijdelijk, ongeveer vier tot zes sessies, in de klas. Evenwaardigheid is een sleutelwoord voor deze vorm van coaching, zodat er partnerschap ontstaat en veiligheid om te kunnen komen tot leren en groei. Leerkrachten worden met behulp van de co-teacher op weg geholpen om hun handelingsverlegenheid in te ruilen voor handelingszekerheid. "Leer mij het zelf te doen".


Er zijn vier vormen van co-teaching:

1. Ondersteunende coaching

De co-teacher ondersteunt de leraar in de klas, in een subgroep of bij een individuele leerling. De leraar is samen met de co-teacher verantwoordelijk voor de voorbereiding. Tijdens de coaching worden handelingsvaardigheden overgedragen ten aanzien van specifieke behoeften. Deze vaardigheden kan de leraar de volgende keer zelf gebruiken. Op deze manier kunnen aanpassingen in leerstof, niveau en tempo worden gemaakt. De leraar ervaart vooral alternatieve aanpakken voor eenzelfde probleem. 

2. Parallelle coaching

De leraar en co-teacher werken tegelijkertijd met verschillende groepen in een klaslokaal aan ongeveer dezelfde leerstof, of aan differentiatievormen op diezelfde leerstof. De leraar en co-teacher zijn samen verantwoordelijk voor de voorbereiding. Leraar en co-teacher geven parallel les. 

3. Teamteaching

De co-teacher zet zijn specialisme in binnen een klas, de leraar ondersteunt. Er is sprake van modeling. Op het moment dat de leraar voldoende overdracht van kennis en vaardigheden ervaart, neemt hij een steeds groter deel van de les op zich. De co-teacher is in het begin verantwoordelijk voor de lesinhoud. Hij bereidt de les wel samen met de leraar voor, zodat die betrokken raakt en kennis van de specialisatie ook zelf verwerkt. Ook is het mogelijk op deze manier specifieke expertise deelt met een heel team of een bouw. 

4. Complementaire coaching

De focus ligt expliciet op het versterken van de leraar in handelingsvaardigheden. De co-teacher versterkt op evenwaardige wijze de leraar. Dit gebeurt door het delen van specifieke kennis, het mogelijk maken van gerichte interventies en het vergroten van de oplossingsmogelijkheden. De leiding wordt wisselend genomen. Zowel de leraar als co-teacher is verantwoordelijk voor de totale les. 


De co-teacher leert de leraar het zelf te doen en maakt zichzelf zo overbodig. Door het blijvende resultaat reikt dit verder dan alleen maar 'meer handen in de klas', het zijn 'sterke handen' die er hier toe doen! Kiezen voor co-teaching is actief zoeken naar nieuwe vormen om leraren te versterken.